На вниманието на родителите!

Написано от ОУ "Васил Априлов" на 26.01.2014. Публикувано в Новини

Родителска среща

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

V, VI и VII клас

27 януари 2014 г. – 18 часа

Иновативно училище