На вниманието на родителите

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
НАЧАЛЕН ЕТАП 24. 09. 2013 г. 18 часа
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 25. 09. 2013 г. 18 часа