Logo

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В секцията Родители / Съобщения са публикувани e-mail и телефон за връзка с училищния психолог и педагогическия съветник, както и подготвените от тях материали, касаещи поведението на всеки в кризисна ситуация, теми свързани с детското развитие, тревожност, обучение и много други.

 

 

На вниманието на родителите

Loading

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
НАЧАЛЕН ЕТАП 24. 09. 2013 г. 18 часа
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 25. 09. 2013 г. 18 часа