Logo

На внимание на ученици и родители!

Loading

Олимпиада

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

V, VI, VII клас

15 февруари 2014 г. – 9 часа

/ 2 астрономически часа /

Учениците следва да се явят в 8,30 часа

в сградата на училището.

Олимпиада

ПЪРВО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ЛОНГМАН

15 февруари 2014 г, – 10 часа

/ 60 min, 75 min – в зависимост от нивото /

Регистрираните за състезанието ученици от

IV, V, VI, VII  клас следва да се явят

в сградата на училището в 9,30 часа.