Logo

Коледна ваканция

Loading

2 НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №РД 09-1359/28.08.2014 г.
НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

от 24.12.2014 г. до 04.01.2015 г. вкл. е КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ

на 05.01.2015 г. по следния ГРАФИК:

I смяна – ПГ, I, II, III, IV клас – Начален етап

II смяна – V, VI, VII клас – Прогимназиален етап

3