Logo

КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦА В I КЛАС НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ИЗВЪН ИНТЕГРИРАНАТА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

Loading

Окончателен списък на класираните на трето класиране деца извън интегрираната електронна система в ОУ “Васил Априлов” за учебната 2023/2024 година:

№ по ред Вх. №  Точки
1 УВД-20-2776/07. 07. 2023 г. 300
2 УВД-20-2777/07. 07. 2023 г. 300
3 УВД-20-2778/07. 07. 2023 г. 300
4 УВД-20-2779/07. 07. 2023 г. 300
5 УВД-20-2780/07. 07. 2023 г. 300
6 УВД-20-2781/07. 07. 2023 г. 300
7 УВД-20-2782/07. 07. 2023 г. 300
8 УВД-20-2783/07. 07. 2023 г. 300

Документи за записване на класираните ученици се подават в сградата на училището – стая № 14  на 14. 07. 2023 г. от 8,00 ч. – 16,30 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

  1. Заявление за прием на ученик в първи клас с регистрационен формуляр към него (по образец на училището);
  2. Декларация за обработване на лични данни (по образец на училището);
  3. Заявления за занималня, УУП и УЧ по спортни дейности (по образец);
  4. Декларация иновативно училище;
  5. Заявление за изучаване на английски език;
  6. Удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас; – Оригинал
  7. Лична амбулаторна карта на детето / Талон 5 и 6 от личния лекар (предоставят се най-късно до 15.09.);