Logo

КАКВО ДА Е ПОВЕДЕНИЕТО НИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР?

Loading

Какво да е поведението ни в случай на пожар?

На този въпрос днес учениците от ОУ „Васил Априлов“ – Бургас отговориха, като използваха знанията и уменията си от проведеното теоретично и практично обучение по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, модул „Тренинги“ реализиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. Организираната и проведена учебна евакуация с учениците, педагогическия и непедагогически персонал даде възможност на всички да отработят поведението си в практическо занятие. Евакуацията се извърши организирано, без паника по коридорите, стълбищата и изходите извън сградата. Учителите и непедагогическия персонал контролираха и коригираха действията на учениците за точното изпълнение на практическата част на тренировката. Тренировката се извършва съгласно евакуационния план на училището и съвместно с районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас. При провеждането на учебната тренировка за излизане от сградата на училището по тревога от пожар, на двора ги чакаше пожарен автомобил. Експертите с доказана експертиза в областта – комисар Николай Николаев – директор на РДПБЗН-Бургас и старши инспектор Валентин Великов демонстрираха пред учениците използването на пожарогасител. Учениците имаха възможност да се качат на противопожарния автомобил и да се запознаят отблизо с оборудването в него. Голям интерес предизвика и гасенето на „пожар” с водна струя – учениците имаха възможност да пожарникарския шланг и да пръскат с него, като истински пожарникари. Всички ученици получиха сертификат за успешно участие в проведения тренинг. Учениците и целият екип на ОУ „Васил Априлов“ изказват своята благодарност към комисар Николай Николаев и неговите колеги за демонстрираните знания и умения и им пожелават здраве и успехи в благородната и отговорна професия!