Logo

ИНФОРМАЦИЯ

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Днес 16. 11. 2021 г. от направени 318 теста на ученици и 15 на педагогически и непедагогически персонал всички са негативни.

Благодарим на 25 родители доброволци подпомогнали педагогическите специалисти при тестването на учениците.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

С уважение,

МАРИЯНА СТЕФАНОВА

Директор