Logo

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНТИГЕННИТЕ ТЕСТОВЕ

Loading

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

В училище е получено писмо с Вх. № РД – 16- 428/18.10.2021 г. от г-жа Мария Гайдарова – зам.-министър на образованието и науката относно информация за антигенните тестове за диагностициране на SARS – CoV-2, предлагани на територията на България със следното съдържание:

„…С оглед осигуряване на присъствено обучение за децата и учениците и във връзка с необходимостта от предприемане на ефективни мерки в борбата с разпространението на COVID-19 в институциите от системата на предучилищното и училищното образование и с цел улесняване/подпомагане  на образователните институции при организиране тестове на ученици , както и за по-голяма информираност на родителите, приложено Ви изпращаме списък с тестове, подходящи за самотестуване за носителство на вируса SARS-CoV-2, причиняващ заболяването COVID- 19. Списъкът е предоставен от Изпълнителната агенция по лекарствата и съдържа наименованията на тестовете, налични на територията на Република България и подходящи за използване в немедицинска среда – в училище или вкъщи.

С оглед правилното вземане на проба от пациента и за получаване на достоверен резлутат от теста е необходимо строго спазване на инструкциите за употреба, издадени от производителя. Когато в инструкциите е посочено, че тестът е за професионална употреба, вземането на пробата, нейната обработка и последващо отчитане на резултата следва да се извършат  от медицински специалист, като  това би могло да бъде медицинския работник в съответното училище.

Директорите на образователните институции от Вашата област следва да уведомят родителите и да им предоставят тази информация, за да могат те да вземат информирано решение относно тестването на техните деца, както и с какъв вид биха искали евентуално да се тестват децата им. При получаване на съгласие от поне 90% от родителите в дадено училище, директорите могат да се обърнат към РЗИ и да поискат  осигуряването на съответния вид тестове… „

Може да разгледате Списъка с ангитенни тестове тук.

На следващ етап ще имате възможност да заявите Вашето съгласие/несъгласие и вида антигенен тест,  с който да бъде тествано детето Ви.

С уважение,

МАРИЯНА СТЕФАНОВА

Директор