Logo

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ I – III КЛАС

Loading

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ I – III КЛАС

01. 06. 2021 г. – 07. 06. 2021 г. 

9,00 – 12,00 ч.

ДАТА КЛАС ТЕМА НА ПРОЕКТНАТА
 ДЕЙНОСТ
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
01. 06. 2021 г.
вторник
9,00 ч. – 12,00 ч.
I „Детство мое, на ръст едноетажно…“
1.Парад на хвърчилата
2. Празнични песни и танци
Двора на училището
II Красивата стара архитектура на нашия град ул. ,Александровска“, ул.,,Богориди“, пл.Тройката, ул.,,Кирил и Методии“
сгради: БНБ, Община, Радиовъзел, жилищно-търговска сграда
III Растенията в моя роден край Приморски парк – Бургас
02. 06. 2021 г.
сряда
9,00 ч. – 12,00 ч.
I Видове растения
 1.Видове растения според стъблата.    2.Видове растения според мястото,  на което растат.
 3. Видове растения според листата
В морската градина- наблюдение, събиране на природни материали, беседа
II Пред приказната къща на Георги Духтев Къщата на Георги Духтев
III Народно творчество и занаяти. Културна експозиция „Нашето наследство Етнографски музей
03. 06. 2021 г.
четвъртък
9,00 ч. – 12,00 ч.
I Аз опазвам природата
 1.Разделно събиране на отпадъци.
2. Какво е ЕКОПАК и видовете контейнери
 3. Рециклиране на отпадъци
Района около училище- почистване на района, събиране на отпадъците и разделно изхвърляне
II Да надникнем в стария печатарски занаят- посещение в Графичната база Графичната база
III Образи и форми – декоративни образи. Тъкани и накити от Бургаския регион Етнографски музей
04. 06. 2021 г.
петък
9,00 ч. – 12,00 ч.
I Аз и спорта
1.Спортът в дневния ми режим.
2.Спорт, физическа активност, закаляване.
 3. Моите любими игри и спортни дейности.
Морската градина- детска площадка, фитнес площадка, игри, щафети, състезания
II Обичаме животните Конна база
III Специализирана беседа във връзка с летните празници Етнографски музей
07. 06. 2021 г.
понеделник
9,00 ч. – 12,00 ч.
I Аз съм грамотен
1.Моята любима приказка.
2.Моят любим литературен герой.
 3. Мога да чета гладко и изразително
Стената на приказките- състезание за най- добър четец, четене на книжки и енциклопедии
II Да прочетем приказки пред стената на приказките Стената на приказките
III Практически урок – Летни празници Етнографски музей

 

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ I – III КЛАС

01. 06. 2021 г. – 07. 06. 2021 г. 

12,00 – 16,00 ч.

 

ДАТА ГЦОУД ТЕМА НА ПРОЕКТНАТА
 ДЕЙНОСТ
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
01. 06. 2021 г.
вторник
12,00 ч. – 16,00 ч.
I клас Игрите на децата
Моят празник – Музикално пътешествие
Двора на училището;
Класна стая
II клас Красивата стара архитектура на нашия град
Беседа / Филм / Постер
„Старият Бургас“
Двора на училището;
Класна стая
III клас Хербаризиране на цветя. Картини от отпечатъци на цветя. Двора на училището;
Класна стая
02. 06. 2021 г.
сряда
12,00 ч. – 16,00 ч.
I клас Здраве от природата – беседа
Апликация с природни материали
Двора на училището;
Класна стая
II клас Приказната къща на
Георги Духтев
Беседа / Филм / Рисунка
„Аз, архитектът“
Двора на училището;
Класна стая
III клас Български народни шевици и носии. Двора на училището;
Класна стая
03. 06. 2021 г.
четвъртък
9,00 ч. – 12,00 ч.
I клас Аз умея да се грижа за природата
Еко игри
Двора на училището;
Класна стая
II клас Да надникнем в стария
печатарски занаят
Беседа / Филм / „Новината за 2021г, която ме впечатли.“ / „Сглоби изречение от изрезки от вестник!“
Игри
Двора на училището;
Класна стая
III клас Български възрожденски къщи Двора на училището;
Класна стая
04. 06. 2021 г.
петък
12,00 ч. – 16,00 ч.
I клас Забавни игри с приятели добри
Обичам да спортувам
Двора на училището;
Класна стая
II клас Обичаме животните Двора на училището;
Класна стая
III клас Изработване на грънци от пластилин. Двора на училището;
Класна стая
07. 06. 2021 г.
понеделник
12,00 ч. – 16,00 ч.
I клас Приказчици лесни, колко сте ни интересни – състезание по четене
Любима приказка – илюстрация
Двора на училището;
Класна стая
II клас Приказки
Беседа / Четене на приказки наобратно / „Познай произведението!“ / Нарисувай любима приказка и отгатни!“
Двора на училището;
Класна стая
III клас Еньовден. Игри от миналото. Двора на училището;
Класна стая