Logo

Празник на буквите 2017

Loading

ТЪРЖЕСТВА “ВЕЧЕ СМЕ ГРАМОТНИ” в
ПЪРВИТЕ КЛАСОВЕ – март, 2017г.
 I б клас – Класен ръководител Флоринда Радева

 I в клас – Класен ръководител Радостинка Маринова

 I г клас – Класен ръководител Недка Петрова


 I д клас – Класен ръководител Надежда Чолакова