Logo

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ 2015

Loading

1253018234_e5092261e089

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ – ВЕЧЕ СМЕ ГРАМОТНИ – 23, 24 и 25 март 2015

I а клас
Класен ръководител Д-р Радка Стаматова – Старши учител в начален етап
I б клас
Класен ръководител Радостина Ралева – Старши учител в Начален етап
 
I в клас
Класен ръководител Мария Колева – Главен учител в Начален етап
I г клас
Класен ръководител Даниела Хомондозлиева – Старши учител в Начален етап
 
I д клас
Класен ръководител Христина Недялкова- Старши учител в Начален етап