ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ 2012

Вече сме грамотни – 1 е клас – 31. 03. 2012

Празник на буквите в 1 в клас – 28. 03. 2012

1 а клас – Аз съм грамотен – 31. 03. 2012

1 б клас – Вече сме грамотни – 31. 03. 2012

Ние вече сме грамотни – 1 д клас – 20. 03. 2012 г.