Logo

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Loading

Протокол на комисия
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждането на процедура по определяне на изпълнител на „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учениците от ОУ „Васил Априлов” – Бургас за учебната 2017/2018 година по обособени позиции”  /открита с решение №575/15.03.2017г. на Директора на ОУ „Васил Априлов”/, възложителят удължава срока за подаване на оферти до 31.03.2017г.

Отварянето на офертите ще се състои на 03.04.2017г. от 10,00 часа в сградата на ОУ „Васил Априлов”- гр.Бургас, ул.”Сан-Стефано” №88

РЕШЕНИЕ № 575/15.03.2017г.
ПОКАНИ до издателствата от 16.03.2017г.
ДОКУМЕНТИ към поканите