Logo

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО

Loading

В рамките на Европейската седмица на програмирането “Europe CodeWeek” (https://codeweek.eu/ в партньорство с БСУ  – Центърът по информатика и технически науки, направление Информатика и компютърни науки, учениците от ОУ „Васил Априлов“ – Бургас се включиха в инициативата като играха “Minecraft Hour of Code”. 

От 5 до 20 октомври 2019 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важността на изучаването на програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата, наречена „Европейска седмица на програмирането”