Logo

2020/2021 Дейности

Loading

АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА

Учениците от ПЪРВИТЕ  класове четоха разкази, гледаха филми за живота на Дякона. Имаха работни листи. Направиха си кът в класните стаи. Изработиха своите първи книжки за Васил Левски. Сами оцветиха рамките и след това сглобиха своите книжки и ги прочетоха.

СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА

Проектна дейност, реализирана от учениците от IV Б клас съвместно с техните родители.

 

 

СЕДМИЦАТА НА БАЩАТА

На 13.11.2020. в Седмицата на бащата отделяме внимание и изказваме уважението си към всички татковци. Учениците от 1 Б клас направиха картичка за своите татковци.

 

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И КРАСНОПИС

Учениците от 1Б клас в заниманията в ЦДО проведоха състезание по четене и краснопис. От колелото за четивна техника на всеки се падна кратко изречение, което трябваше да прочете за определено време. Получиха лист за писане на ръкописни думи и кратки изречения за краснопис. Направиха изложба и много се забавляваха.

ПЪРВОЛАЦИ – ЮНАЦИ, УЧЕНИЦИ – УМНИЦИ В УЧИЛИЩЕ – ОТЛИЧНИЦИ

От месец ноември всеки ученик от IБ клас ще се стреми да покаже най – доброто от себе си в учебния процес, дисциплина и взаимоотношения, поведение и спазване Правилника на училището, активно участие в часовете и работа в екип, за да заслужи награда за седмицата. Много амбиция, трудолюбие и старание показаха най – малките ни ученици от IБ клас. При получаването на наградите емоцията и радостта беше голяма.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ С ТЕДИ

Учениците от IБ клас в Час на класа гледаха филмчета и презентации за Безопасно поведение на пътя представени от мечето Теди. След това в занимания по интереси в групата по ЦДО решиха да покажат на Мечето най- важните правила на пътя, които са запомнили. Направиха си и кът по Безопасност.

ЧЕТЯЩИТЕ ГЛАРУСЧЕТА ОТ II В КЛАС

Учениците от II В клас  бяха почетно жури в осмото издание на наградата  „Бисерче вълшебно“ 2020. Заедно с над  5000 деца от цялата страна, те гласуваха за любима детска книга, издадена през 2019 година. С прочетените от техния отбор “Четящите гларусчета“ книжки, те се включиха и в предизвикателството „Мисия Книгоходец“ и заедно с измитатите книгометри от всички участници, успяха да достигнат до Луната. Браво, деца!

 

ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Учениците от III Б клас проучиха живота и делото на народните будители и изработиха постери, които представиха пред класа.

 

Учениците от III а клас изработиха прекрасни проекти на тема „Народни будители“ и наизустиха стихотворението на Ангелина Жекова – „Ден на народните будители“.

Учениците от групите от ЦДО във втори клас посетиха Народно читалище „Фар”, по случай Деня на народните будители и направиха табло за Будителите.

ДЕН НА ЧЕРНО МОРЕ В I В КЛАС

На 29 октомври отбелязваме Деня на Черно море. Първокласниците от I в клас украсиха морски кът в класната стая. Запознаха се с морските обитатели в нашето море и колко е важно да пазим морето чисто.

 
МОЕТО КРАСИВО ЧЕРНО МОРЕ

Учениците от I Б клас показаха колко важно е да пазим водите, брега и всички обитатели на морето, изработвайки свой проект „Мое красиво Черно море”. Първо в часа по Изобразително изкуство оцветяваха корабчета, морски обитатели, рибари и деца, които играят на брега. След обяд в заниманията по интереси оцветяваха мидички и изработиха емблеми за празника.  

МОЯТ ЗЕЛЕН ГРАД

В часа по Технологии и предприемачество учениците от I Б клас направиха проекти за паркове, градини и зелени площи. След обяд в заниманията по интереси в групата за целодневна организация с природни материали  направиха макети на своите проекти.  Така учениците решиха да покажат колко важно е да пазим природната среда. Показаха творчество и въображение.

КЪТ НА КНИГАТА 

Учениците от III а клас направиха свой кът за четене в класната си стая. Специално за къта те донесоха книжки от домовете си и така са поставиха началото на малка библиотека на класа, която тепърва ще обогатяват.