Logo

Програма “Детско полицейско управление”

Loading

ПРОГРАМА “Детско полицейско управление” – 2016/2017
ЦЕЛИ на Програмата:
– ранна превенция на подрастващите;
– утвърждаване на ценностно отношение към законите в  страната;
– създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации;
– изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност;
– стимулиране на прилежност и инициативност;
– повишаване доверието към полицията.
ДЕЙНОСТИ:
05.10.2016г. – Запознаване на участниците с дейността на Детското полицейско управление.
12.10.2016г. – Представяне дейността на Охранителна полиция.
19.10.2016г. – Използване на служебни кучета  полицейската дейност.
2.11.2016г. – Оказване на първа долекарска помощ – встъпителни думи. Ухапване от куче.

16 май 2016 година

ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

Учениците от III в клас стават членове на  доброволчески отряд към „Детско полицейско управление” на МВР- Бургас. Те участват в двегодишна Програма на Министерството на вътрешните работи в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на правосъдието, Български червен кръст, Българска православна църква и Национално сдружение на Общините в България, заедно със 199 училища от цялата страна.

Медиите за нас:

 24 часа

Грамофона-Бургас

Бургас

Бургас 24

Burgasnews

e-Бургас