Logo

Празник на Математиката

Loading

ПРАЗНИК НА МАТЕМАТИКАТА В ПЪРВИ КЛАС
“Олимпиада за първолаци – отлични математици и бързаци”
Формиране на умения за ситуации в реалния свят с математически модел. Интерес и мотивация за изучаване на Математиката.
Работа в екип, много дидактически материали, рисунки, схеми.

Всеки първокласник с “Пропуск за страната на Математиката”.