Logo

Първи клас БДП 11.11.2016

Loading

20 ноември 2016г.
СВЕТОВЕН ДЕН на възпоменание за жертвите от ПТП
“Малките патрули“ – практическо занятие за учениците от I клас – безопасно преминаване на светофар по пешеходна пътека.
Стихове за безопасност на движението и изработени от децата
пътни знаци – съвместно с учители, родители, Директор,
Заместник-директор по УД.

Постери за БДП в сградата на училището.
В Час на класа – темите по БДП – по график – Упражнения с ролеви игри и моделиране типични ситуации за овладяване на нравствените взаимоотношения между участниците на движението.
Практически занятия в Прогимназиален етап.