Logo

Еко уроци

27 април 2017г.
Еколози от “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД влязоха в ролята на преподаватели. Уроци на тема Биоразнообразие  по повод
Деня на Земята в IVа клас и IV г клас.