Logo

Детско полицейско управление

Loading

ПРОГРАМА “ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ” – учебна 2018/2019 година

Програмата се реализира от служители на РУ на МВР – Бургас и учениците от
III б клас, с класен ръководител Флоринда Радева.
Утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната,
изграждане на гражданска позиция и компетентност,
стимулиране на активност и инициативност, работа в екип –
това са само част от целите на Програмата.

НАЧАЛОТО Е ПОСТАВЕНО!

Започва извънкласна дейност за ВТОРАТА ОБУЧИТЕЛНА ГОДИНА.