Архив на автора

БИЗНЕСЪТ В УЧИЛИЩЕ

В изпълнение на НП "Бизнесът преподава", модул 1 "Бизнесът в училище", коят има за цел повишаване качеството на преподаването в българските общински и държавни училища и формиране в учениците на знания и умения в областта на финансовата грамотност, предприемачеството и STEM компетентностите, седмокласниците получиха най-актуалната информация за развитието на 3D принтерите и тяхното приложение в [още]

ЕДИННА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ “ДИГИТАЛНА РАНИЦА”

Регионално управление на образованието – гр. Бургас и представители на Консорциум „Дигитална раница“ ДЗЗД, състоящ се от компаниите „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и „Кейсием“ ООД представиха пред образователните институции от област Бургас създадената единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ и нейните възможности. Платформата е създадена по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния [още]

МЕЖДУСРОЧНА ВАКАНЦИЯ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, На основание Заповед № РД09 – 4066/30. 08. 2022 г. на министъра на образованието и науката дните 01. 02. 2023 г. до  05. 02. 2023 г. включително са определени за междусрочна ваканция. На 06. 02. 2023 г. /понеделник/ учебните занятия ще се провеждат по утвърдения за II срок график, както следва:   I клас – ПЪРВА смяна II – [още]

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, На основание Заповед №РД 09-24/11. 01. 2023 г. на министъра на образованието и науката проф. Сашо Пенов, дните от 12. 01. 2023 г. - 17. 01. 2023 г. включително са обявени за НЕУЧЕБНИ ДНИ.      

6-ТИ ДЕКЕМВРИ – НЕУЧЕБЕН ДЕН

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Уведомяваме Ви, че със своя Заповед № 3980/18. 11. 2022 г., кметът Димитър Николов обяви 6 декември, вторник, за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на община Бургас.