Олимпиади, състезания

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА
  
ОЛИМПИАДИ

Заповед за олимпиади на Министъра на образованието и науката

 ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ  2018/2019

02.02.2019г. – 9 часа – Математика – ППМГ “Акад. Никола Обрешков” – Бургас


Класирани ученици от ОУ “Васил Априлов” – Бургас

03.02.2019г. – 9 часа – Български език и литература –

ОУ “Братя Миладинови” – Бургас

Класирани ученици от ОУ “Васил Априлов” – Бургас

05.02.2019г. – 9 часа – Физика – ОУ “Св. Климент Охридски” – Бургас

Класирани ученици от ОУ “Васил Априлов” – Бургас

16.02.2019г. – 9 часа – История и цивилизации – ОУ “П. Р. Славейков” – Бургас

Класирани ученици от ОУ “Васил Априлов” – Бургас

23.02.2019г. – 9 часа – “Знам и мога” – IV клас – ОУ “П. Яворов” – Бургас

Класирани ученици от ОУ “Васил Априлов” – Бургас

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ 2018/2019

Заповед за провеждане на Общински кръг на олимпиади

15.12.2018г. – 9 часа – МАТЕМАТИКА – IV, V, VI, VII клас

Регламент за провеждане на олимпиада по Математика

16.12.2018г. – 9 часа – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – V, VI, VII клас

Регламент за провеждане на олимпиада по Български език и литература

10.01.2019г. – 9 часа – ФИЗИКА – VII клас

Регламент за провеждане на олимпиада по Физика

11.01.2019г. – 9 часа – ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – V, VI, VII клас

Регламент за провеждане на олимпиада по История и цивилизации

18.01.2019г. – 9 часа – ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – V, VI, VII клас

Регламент за провеждане на олимпиада по География и икономика

26.01.2019г. – 9 часа – “ЗНАМ И МОГА” – IV клас

Регламент за провеждане на олимпиада “Знам и мога”

 
 
СЪСТЕЗАНИЯ

30.03.2019 г от 9 часа

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас,

ЗАЯВИЛИ желание за участие.

Учениците се явяват в сградата на училището в 8,30 часа с документ

за самоличност.

Разпределението на учениците по зали ще бъде обявено на 29.03.2019г.

Регламент за провеждане на Пролетното матемаическо състезание за IV клас

 
23.03.2019г. – 11,00 часа 

Областен кръг на Национално математическо състезание

“Европейско кенгуру”

Време за работа 90 минути.

Учениците от ОУ “Васил Априлов” – Бургас, заявили желание за участие

в състезанието, следва да се явят в сградата на училището в 10,30 часа.

Регламент за провеждане на Националното математическо състезание “Европейско кенгуру”

 

22.02.2019г. – 10 часа – СУ “Добри Чинтулов” – Бургас

Областен кръг на Национално състезание

Музикална игра “Ключът на музиката” 

Класирани ученици от ОУ “Васил Априлов” – Бургас

23.02.2019г. – 10 часа – СУ “Св. СВ. Кирил и Методий” – Бургас

Състезание по Английски език за  ученици от II  клас “We love English” 

Списък на учениците от ОУ “Васил Априлов” – Бургас

Състезание по Английски език за второкласници

XXVII Математически турнир “Иван Салабашев” – 01.12.2018г.
Информация за турнира
 
XXVI Коледно математическо състезание
Информация за състезанието
 
Национално финално състезание на
Сдружение на българските начални учители за ученици I – IV клас

Информация за състезанията

 

 

Иновативно училище