НВО IV клас


Национално външно оценяване

Учебна 2018/2019 година

 

Български език и литература 09.05.2019г. начало 10 часа
Математика 10.05.2019г. начало 10 часа
Човекът и обществото 14.05.2019г. начало 10 часа
Човекът и природата 16.05.2019г. начало 10 часа
 
Заповед №РД 09-1709/29.08.2018г. на Министъра на образованието и науката
 
  Национално външно оценяване – IV клас
  Материали в Министерството на образованието и науката

 

Иновативно училище