НВО и Прием – VII клас

Национално външно оценяване и прием след Основно образование

Учебна 2018/2019 година

   
 
Български език и литература 17.06.2019г. начало 9 часа
Математика 19.06.2019г. начало 9 часа
Английски език /по желание на ученика/ 21.06.2019г. начало 9 часа
 
  Заповед № РД 09-1709/29.08.2018г. на Министъра на образованието и науката
 
  Утвърден План-прием за учебната 2019/20120 година
 
  Прием на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120 ал.7 от ЗПУО

Заявление

Информация за хронични заболявания

Списък заболявания

Работно време на Комисията в РУО – Бургас

 
  Национално външно оценяване – VII клас
  Материали в Министерството на образованието и науката
 
  Модел на НВО по Български език и литература за учебната 2018/2019 година
 
  Модел на НВО по Математика за учебната 2018/2019 година
 
  Модел на НВО по Чужд език за учебната 2018/2019 година
 
   

 

 

Иновативно училище