НВО и Прием – VII клас

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Учебна 2020/2021 година

   
 
Български език и литература 16. 06. 2021 г. начало 9 часа
Математика 18. 06. 2021 г. начало 9 часа
Чужд език  /по желание на ученика/  17. 06. 2021 г. начало 9 часа
 

Заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката

 

Материали в сайта на Министерството на образованието и науката

   
   
   
   
   

 

 

 

Иновативно училище