Ръководство

ДИРЕКТОР
Марияна Георгиева Стефанова
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР по учебната дейност
Милена Атанасова Панчева
  
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР по АСД
Галина Йорданова Костова
 

 

Иновативно училище