Ръководство

ДИРЕКТОР
Марияна Георгиева Стефанова
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ по учебната дейност
Милена Атанасова Панчева
Нели Савова Николова
  
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР по АСД
Галина Йорданова Костова
 

 

Иновативно училище