Архив за 03.02.2019

На вниманието на ученици и родители!

На 05.02.2019г. /вторник/ е МЕЖДУСРОЧНА ВАКАНЦИЯ /на основание Заповед №РД 09-1708/29.08.2018г. на Министъра на образованието и науката/. От 06.02.2019г. Графикът на учебния процес през ВТОРИ СРОК е както следва: ПЪРВА СМЯНА -  I, V, VI, VII клас ВТОРА СМЯНА - II, III, IV клас