Написано от ОУ "Васил Априлов" на 14.11.2013. Публикувано в Новини

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

В САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ ПРЕЗ

УЧЕБНАТА 2013 / 2014 ГОДИНА КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ВРЪЗКАТА

За ученици – Олимпиади, състезания

Иновативно училище