Logo

ЕДИННА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ “ДИГИТАЛНА РАНИЦА”

Loading

Регионално управление на образованието – гр. Бургас и представители на Консорциум „Дигитална раница“ ДЗЗД, състоящ се от компаниите „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и „Кейсием“ ООД представиха пред образователните институции от област Бургас създадената единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ и нейните възможности.

Платформата е създадена по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ при решаването на предизвикателствата при неприсъствена форма на обучение, както и такива при присъствена или хибридна такава.

Какви са възможностите на единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“?

 • Богат набор от дигитално образователно съдържание – „Дигитална раница“ предлага на учениците достъп до богат набор от безплатно дигитално образователно съдържание. В допълнение, тя позволявана на учителите да създават свое такова, като по този начин обогатяват библиотеката на платформата, предлагайки интересен и разнообразен учебен материал.
 • Бърз и лесен достъп до виртуални класни стаи – възможност за улеснено провеждане на онлайн уроци чрез виртуални класни стаи.
 • Домашни, оценки, присъствия – всичко на едно място – „Дигитална раница“ служи и като информационен портал за родители. Тя им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да достъпват актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и заданията им за самостоятелна работа. Дава им възможност също и да достъпят всички учебни материали.
 • Фокус върху индивидуалното отношение от учител към ученик – „Дигитална раница“ предлага онлайн уроци, богат учебен материал, представен под формата на дигитални уроци за ученици от 1 до 12 клас. Възможност за задаване и изпълняване на задания за самостоятелна работа. Платформата съдържа богат набор от безплатно интерактивно дигитално образователно съдържание

Достъпът до нея се осъществява на адрес https://edu.mon.bg/ чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование /НЕИСПУО/.

За да популяризирам всички възможности, които предоставя eдинната електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ пред членовете на училищната общност в ОУ „Васил Априлов“ – Бургас:

 • Проведохме срещи с всички преподаватели, на които колегите, взели участие в работните срещи, организирани от РУО – Бургас представиха всички модули на „Дигиталната раница“:
 • Модула „Програма“, където учителите могат директно да стартират виртуални срещи за съответния ден и час. За всеки час се визуализира и учебната програма, заедно с учебното съдържание, налично по темата.
 • В модула „Предмети“ се показват всички предмети и класове на съответния преподавател, също заедно с учебната програма и наличните разработени и одобрени уроци.
 • Чрез модула „Домашни“ могат да се назначават задания за изпълнение от учениците, като учителя може да задава крайна дата, един или повече класове, към които да се насочат, като за учителя има пълна видимост към статута на зададените работи към всеки ученик. Към домашните може да се задава допълнително съдържание, което да бъде прегледано от ученика или да се прикачват файлове.
 • В модула „Създай съдържание“ учителите могат да създават уроци и да ги споделят свободно със своите ученици и колеги.
 • В модула „Библиотека“ е събрано наличното към момента готово дигитално съдържание, разпределено по класове, предмети и теми. Модулът ще се допълва и обновява непрекъснато както с уроците на учителите, така и с образователно съдържание със свободен достъп, предоставено от издателства и партньори на министерството.
 • Изработихме и разпространихме брошура, която представя възможностите на електронната платформа и стъпките за регистриране на родителите в нея;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • В часовете по Компютърно моделиране и информационни технологии и Информационни технологии, учениците от 5-7 клас достъпиха до съдържанието на електронната платформа и се запознаха с възможностите, които тя им предлага;

 

 • Всички родители бяха уведомени чрез нарочно писмо за възможностите, които предлага единната платформа и за стъпките, които са необходими за тяхната регистрация в нея.