Logo

ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ПРИРОДАТА – СРЕЩА С НАЦИОНАЛНА СКАУТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Loading

         Национална скаутска организация на България (НСОБ) е неправителствена и нестопанска организация с идеална цел – разпространение и развитие на скаутската идея. НСОБ предоставя възможност за личностно усъвършенстване на децата между 8-18 години, чрез своя собствена методика. Под личностно усъвършенстване ние разбираме насърчаване на физическото, интелектуалното, социалното и духовното благосъстояние на личността, като чрез развитието на тези качества ние вярваме, че младежите са способни да разкрият най-доброто от своя потенциал.