Logo

РАЙОННИЯТ СЪДИЯ АНАТОЛИ БОБОКОВ ПОГОВОРИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НАРКОТИЦИТЕ С УЧЕНИЦИ ОТ ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

Loading

         Наркотичните вещества, тяхното въздействие и вреди, както и наказанията и санкциите, които прилага закона дискутираха ученици от 6 клас в ОУ „Васил Априлов” с районния съдия Анатоли Бобоков. Директорът на училището Марияна Стефанова присъства на открития урок, включвайки се активно в дискусията. „Часът на класа” реализиран като тематична беседа, бе увлекателен и поучителен метод на възпитание. Така преподавателят Анна Ендарова предоставя възможност децата да усвояват знания практически.

Наказателният магистрат разказа за видовете наркотични вещества и наказателната отговорност при този вид престъпления. Децата с любопитство разпитваха за разследващия процес по едно дело и извършването на процесуално-следствени действия. Как се установява извършителя на дадено деяние. „Филмите моделират общественото мнение, но ние сме длъжни пред децата ни, да ги възпитаваме. За мен срещата с младите хора е отговорност, която не бива да забравяме и винаги ме води в работата”, сподели съдия Бобоков.

Лектори – съдии от Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас и тази година продължават с изнесените открити уроци по съдебни теми, част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.