Logo

Светли Великденски празници!

Loading

ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ

от 08.04.2017г. до 17.04.2017г. вкл.

/на основание
Заповед №РД 09-1168/19.08.2016г.
на
Министъра на образованието и науката/.

Учебните занятия продължават
на 18.04.2017г. по същия График.