16 септември 2017г.

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ СЕ ВКЛЮЧВА В

КАМПАНИЯТА

“ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ”.

Нека всички заедно –

ученици и учители

да бъдем винаги в един ОТБОР!

Начало: 9  часа – в училищния двор