15 септември 2014 година

Написано от ОУ "Васил Априлов" на 10.09.2014. Публикувано в Новини

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ

НА УЧЕБНАТА 2014 / 2015 ГОДИНА

15 СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА – 9 ЧАСА

Добре дошли!
Поздравително писмо от Началника на РИО – Бургас

 

Иновативно училище