11 февруари 2014

Написано от ОУ "Васил Априлов" на 11.02.2014. Публикувано в Новини

Олимпиада

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ НА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

11. 02. 2014 г. – 13 часа

стая 15

Регистрираните за участие ученици

следва да се явят в 12,45 часа.

Иновативно училище