Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

Мартеница

4 март

2016г. 

Неучебен ден – отработва се на

12.03.2016 година – събота

/на основание Решение №935/30.11.2015г.

на Министерски съвет/

ГРАФИК на учебния процес от 7 март 2016 година:

 ПЪРВА СМЯНА – ПГ – II, I, II, III, IV клас – НАЧАЛЕН ЕТАП

 ВТОРА СМЯНА – V, VI, VII клас – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП