СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

На основание Заповед №РД 09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. обучението на учениците от V до VII клас ще бъде като следва:

1.В периода от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от V и VI клас.

2.В периода от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от VI и VII клас.

Обучението ще се проведе по утвърдения график за втори учебен срок.

ДНЕВЕН РЕЖИМ – II СРОК