РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

КАНИМ ВИ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НАЧАЛОТО

НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК: 

25. 09. 2019 г. – 18,30 часа – Начален етап I, II, III и IV клас

                                                  26. 09. 2019 г. – 18,30 часа – Прогимназиален етап V, VI и VII клас