НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

КАНИМ ВИ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК:
12. 11. 2019 г. /вторник/ – 18,00 часа – Начален етап I, II,

12. 11. 2019 г. /вторник/– 18,30 часа – Начален етап III и IV клас

     14. 11. 2019 г. /четвъртък/– 18,30 часа – Прогимназиален етап V, VI и VII клас