На вниманието на родителите!

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, КАНИМ ВИ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

14. 01. 2020 г./вторник/ – 18:30ч.- Прогимназиален етап V, VI  и VII клас

20. 01. 2020 г. /понеделник/ – 18:00ч. – Начален етап IVа и IVб  клас

21. 01. 2020 г. /вторник/ – 18:00ч. – Начален етап IVв, IVг   и  IVд клас