ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В меню Ученици / Олимпиади и състезания е публикуван списъкът на учениците от област Бургас, които са класирани за областен кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“  през учебната 2020/2021 година.