ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

съгласно точка 5 от Заповед № РД 09 – 2924/26.10.2020г. на министъра на образованието и науката, ви съобщавам, че учениците от V, VI и VII клас, считано от 12.11.2020г. преминават на обучение от разстояние в електронна среда  до 25.11.2020г. включително.

Графикът на учебните часове следва седмичното разписание и ще се осъществява първа смяна, както следва:

1ч.  9.00ч. – 9.30ч.

       10 мин.

2ч.  9.40ч. – 10.10ч.

        30 мин.

3ч.  10.40ч. – 11.10ч.

         10 мин.

4ч.   11.20ч. – 11.50ч.

          10 мин.

5ч.    12.00ч. – 12.30ч.

           10 мин.

6ч.     12.40ч. – 13.10ч.

           10 мин.

7ч.     13.20ч. – 13.50ч.

Бъдете здрави!

С уважение,

МАРИЯНА СТЕФАНОВА

Директор