ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

От 12. 03. 2020 г. /четвъртък/ учебните занятия се възобновяват. Занятията продължават по следния график:
ПЪРВА СМЯНА – I клас и V – VII клас
ВТОРА СМЯНА – II – IV клас