ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че на основание Заповед № РД-01-194/30. 03. 2021 г. на министъра на здравеопазването дните 01. 04. 2021 г. и  02. 04. 2021 г. са учебни в е-среда от разстояние.

На основание Заповед № РД09-2118/28. 08. 2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 03. 04. 2021 г. до  11. 04. 2021 г. са обявени за пролетна ваканция за учениците от I до XI клас.

Своевременно ще бъдете уведомени за графика на учебните занятия от 12. 04. 2021 г. Информация ще бъде публикувана на сайта на училището и чрез съобщение в електронния дневник.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

МАРИЯНА СТЕФАНОВА

Директор