ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Съгласно Заповед РД -01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, присъственото обучение за учениците от V – ХII клас ще се проведе при спазването на следния график:

от 18. 02. 2021 г. – 02. 03. 2021 г. присъствено се обучават учениците от V клас  

Извън посоченият период учениците от VI и VII клас продължават да се обучават в е-среда от разстояние в MsTeams.

ДНЕВЕН РЕЖИМ – II СРОК