Олимпиади, състезания

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

 16.12.2017г.

9 часа

Общински кръг на Национална олимпиада по Математика – за учениците от IV, V, VI, VII клас

Регламент за организирането и провеждането на олимпиадата по Математика

  

 17.12.2017г.

10 часа

 Общински кръг на Национална олимпиада по
Български език и литература – за учениците от V, VI, VII клас
Регламент за организирането и провеждането на олимпиада по Български език и литература
  

12.01.2018г.

9 часа

Общински кръг на Национална олимпиада по
География и икономика – за учениците от VI, VII клас

Регламент за организиране и провеждане на олимпиада по География и икономика
 

19.01.2018г.

9 часа

Общински кръг на Национална олимпиада по
История и цивилизация – за учениците от V, VI, VII клас

Регламент за организиране и провеждане на олимпиада по История и цивилизация
 
20.01.2018г.

9 часа

Общински кръг на Национална олимпиада “Знам и мога” – за учениците от IV клас
Регламент за организиране и провеждане на олимпиада
“Знам и мога”
 
17.03.2018г.

11 часа

Национално математическо състезание “Европейско кенгуру” за учениците от I – VII клас
Регламент за организиране и провеждане на НМС “Европейско кенгуру”

 

 

Иновативно училище