Олимпиади, състезания, конкурси

УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

   ОЛИМПИАДИ
  Заповед Олимпиади 2016/2017 МОН
  Заповед Олимпиади 2016/2017 РУО – Бургас
58982587_15013178_27-150x6
ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ
06.02.2017г. – 10 часа – Български език и литература
СУ “Иван Вазов” – Бургас
08.02.2017г. – 9 часа – Математика – ППМГ “Акад. Н. Обрешков” – Бургас
12.02.2017г. – 9 часа – Химия и опазване на околната среда
ОУ “Св.Княз Борис I” – Бургас
58982587_15013178_27-150x6
РЕГЛАМЕНТ олимпиада МАТЕМАТИКА 2016/2017
РЕГЛАМЕНТ олимпиада БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 2016/2017
РЕГЛАМЕНТ олимпиада ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 2016/2017
РЕГЛАМЕНТ олимпиада ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2016/2017
РЕГЛАМЕНТ олимпиада ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 2016/2017
РЕГЛАМЕНТ олимпиада БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2016/2017
РЕГЛАМЕНТ олимпиада “ЗНАМ И МОГА” 2016/2017
58982587_15013178_27-150x6
Национален календар за изяви по интереси 2016_2017
   СЪСТЕЗАНИЯ
РЕГЛАМЕНТ Математическо състезание “ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ”
РЕГЛАМЕНТ LONGMAN COMPETITION 2017
58982587_15013178_27-150x6
   КОНКУРСИ