Прием в I клас

       Учебна 2017/2018 година

 Първи клас  

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
В ПЪРВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 18 ЮЛИ 2017г. ОТ 18 часа ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПЪРВИ КЛАС.

МАРИЯНА СТЕФАНОВА
Директор

Разпределение на учениците от ПЪРВИ клас за
учебната 2017/2018 година по паралелки:
СПИСЪЦИ на ПЪРВИ клас
ЗАПОВЕД №549/27.02.2017г. на Директора за Училищен план-прием – първи клас за учебната 2017/2018 година

ПРАВИЛА за прием на деца в ПЪРВИ клас в Общински училища на територията на Община Бургас

СИСТЕМА за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в Общинските училища на територията на Община – Бургас

   58982587_15013178_27-150x6
 ПГ

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

 

Иновативно училище