Прием в I клас

 Първи клас

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ


В ПЪРВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предоставяме на Вашето внимание

Проект за централизиран прием в ПЪРВИ клас и

Мотиви за приемане на системата за централизиран прием.

 

ПРОЕКТ за Система за централизиран прием – Община Бургас
Мотиви за приемане на системата
   58982587_15013178_27-150x6
 ПГ

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

 

Иновативно училище