Прием в I клас

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА.

58982587_15013178_27-150x6
СПИСЪЦИ на приетите ученици ПЪРВИ КЛАС за учебната 2018/2019 година
58982587_15013178_27-150x6
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА за ПЪРВИ КЛАС

04.09.2018г. 18 часа – в класните стаи на I етаж

58982587_15013178_27-150x6
ЗАПИСВАНЕ на ученици за I клас след ПЪРВО класиране:

от 06.06.2018г. до 12.06.2018г. вкл. – I етаж в сградата на училището
Работно време: от 8,00 часа до 18,00 часа 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Лична карта на родител или Удостоверение за настоящ адрес.
2. Удостоверение за раждане на детето /за сверяване/.
3. Оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование.
4. Лична здравно-профилактична карта от детското заведение.
5. Документи, доказващи посочено предимство.
6. Комплект документи по образец /предоставя се от училището/.

58982587_15013178_27-150x6
 ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА
58982587_15013178_27-150x6
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Каним Ви на 25 и 26.04.2018г. в ОУ “Васил Априлов” – Бургас:

– от 8,30 часа до 12,30 часа – Ден на отворените врати

– от 18 часа в залата на III етаж – Информационни дни за прием

на ученици в I клас за учебната 2018/2019 година.

58982587_15013178_27-150x6
Запознайте се със следните документи:

Заповед на Директора за утвърден прием в I клас

https://www.burgas.bg/bg/info/index/804

 58982587_15013178_27-150x6

 

Иновативно училище