Прием в I клас

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА.

58982587_15013178_27-150x6
СПИСЪЦИ на приетите ученици ПЪРВИ КЛАС за учебната 2018/2019 година
58982587_15013178_27-150x6
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА за ПЪРВИ КЛАС

04.09.2018г. 18 часа – в класните стаи на I етаж

58982587_15013178_27-150x6
58982587_15013178_27-150x6
 ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА
58982587_15013178_27-150x6

 

Иновативно училище