Прием в I клас

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА.

58982587_15013178_27-150x6
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС

В ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” – БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

е от 05.06.2019г. до 11.06.2019г. с РАБОТНО ВРЕМЕ

от 8,00 часа до 17,30 часа на етаж I – стая №16.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. ЛИЧНА КАРТА НА РОДИТЕЛ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС
/за сверяване/.

2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО /за сверяване/.

3. ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ.

4. ЛИЧНА ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

5. ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ПОСОЧЕНО ПРЕДИМСТВО.

С уважение,

МАРИЯНА СТЕФАНОВА

Директор

58982587_15013178_27-150x6

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

ЗАПОВЯДАЙТЕ В ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” – БУРГАС

на 24 април 2019г.:

от 9,00 часа до 12 часа – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ  В I КЛАС

            от 18 часа – зала на III етаж – ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

/кандидатстване в I клас за учебната 2019/2020 година/.

58982587_15013178_27-150x6
Заповед на Директора за Училищен план – прием
58982587_15013178_27-150x6
 ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА
58982587_15013178_27-150x6

 

Иновативно училище