На вниманието на ученици и родители

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ОТ 30. 09. 2013 г. ПЪРВА СМЯНА - ПГ, 1 клас, Прогимназиален етап - 5, 6, 7 КЛАС ВТОРА СМЯНА - Начален етап - 2, 3, 4 КЛАС

На вниманието на родителите

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НАЧАЛЕН ЕТАП 24. 09. 2013 г. 18 часа ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 25. 09. 2013 г. 18 часа

21 септември 2013

СВЕТОВЕН ДЕН НА МИРА