ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

          ДИГИТАЛЕН СВЯТ

Направление: Дигитална креативност
Категория: Дигитални умения
Ръководител: Теодора Георгиева

        ПЪТЕВОДИТЕЛ ИЗ  
      ВИРТУАЛНИЯ СВЯТ
Направление: Дигитална креативност
Категория: Дигитални умения
Ръководител: Веселина Кръстева

                  ТАЛАНТИ ПО
           ПРОГРАМИРАНЕ
Направление: Дигитална креативност
Категория: Програмиране и роботика
Ръководител: Доц.д-р Димитър Минчев
         МАТЕМАТИКАТА
            В МОЯ СВЯТ

Направление: Математика
Категория: Приложна математика
Ръководител: Мария Кирова
      ИГРИТЕ НА УСПЕХА

Направление: Математика
Категория: Приложна математика
Ръководител: Станка Стефанова
  Клуб “МЛАДИ МЕДИЦИ”

Направление: Природни науки
Категория: Биологически науки
Ръководител: Радосвета Чепова
 
МАЛКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

Направление: Природни науки
Категория: Физически, химически и науки за Земята
Ръководител: Мария Колева
КАКВО? КЪДЕ? КАК? ЗАЩО?

Направление: Природни науки
Категория: Физически, химически и науки за Земята
Ръководител: Даниела Пайташева
Клуб
“ПРИЯТЕЛИ С ПРИРОДАТА”
 
Направление:
Природни науки

Категория: Околна среда
Ръководител: Елза Василева
   
 ПЪРВА СРЕЩА С ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

Направление: Гражданско образование
Категория: Емоционална интелигентност
Ръководител: Милена Мойсеева

 Клуб
“ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА”

Направление: Природни науки
Категория: Околна среда
Ръководител: Надежда Чолакова
 Клуб
“ПРИЯТЕЛИ С ПРИРОДАТА”

Направление: Природни науки
Категория: Околна среда
Ръководител: Офелия Пенева
 
Клуб “СЛАДКОДУМЦИ”

Направление: Технологии
Категория: Езиков свят
Ръководител: Руска Йолдова
Клуб
“МЛАД ХУДОЖНИК”


Направление: Изкуства и култура
Категория: Изящни изкуства
Ръководител: Анна Михайлова
 Театрална група “АПРИЛОВЦИ”

Направление: Изкуства и култура
Категория: Сценични и танцови изкуства
Ръководител: Мария Янкова

 
Вокално студио
“СЛАВЕЕВИ ГЛАСОВЕ”
Направление: Изкуства и култура
Категория: Сценични и танцови изкуства
Ръководител: Жасмина Дерменджиева
Детски танцов съства “ЗЛАТЕН ПЛАМЪК”

Направление: Изкуства и култура
Категория: Сценични и танцови изкуства
Ръководител: Николай Цветков

МАРТИН ТРОМПЕТЕН 
          ОРКЕСТЪР

Направление: Изкуства и култура
Категория: Сценични и танцови изкуства
Ръководител: Симеон Косев
Клуб
“МЛАД ФУТБОЛИСТ”

Направление:
Спорт

Категория: Колективни спортове
Ръководител: Димчо Кацаров
            ВОЛЕЙБОЛНИ
           ШАМПИОНИ

Направление:
Спорт

Категория: Колективни спортове
Ръководител: Димитър Попов
Клуб по
СПОРТЕН БРИДЖ И
           ШАХМАТ

Направление: Спорт
Категория: Индивидуални спортове
Ръководител: Вълко Цанев