АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Заявление за преместване
   
Приемане на ученици в V клас по училищен прием в училище
Заявление за прием в V клас
   
Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
Заявление за записване в първи клас
   
Издаване на Удостоверение за валидиране на компетентности
Заявление за валидиране на компетентности
   
Издаване на Заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Заявление за признаване на завършен клас, етапи на училищно обучение или степени на образование по документи, издадени от училища в чужди държави
   
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование
Заявление за издаване на дубликат на документ
   
Заявление за издаване на Удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход
Протокол за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход
   
Заявление за издаване на Удостоверение образец УП-3 за осигурителен /трудов/ стаж
Протокол за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП-3 за осигурителен /трудов/ стаж
   
Предоставяне на достъп до обществена информация

Заявление за предоставяне на информация

Протокол за приемане на устно заявление

   
Вътрешни правила за организация на административното обслужване