ПОКАНА

Бюджет

КАНИМ ВИ ДА ПРИСЪСТВАТЕ НА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

5 МАРТ 2014 г. от 18 часа

в Зала на III етаж,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2013.

2. ПРОЕКТ на БЮДЖЕТ 2014.